ANBI status

Stichting Landgoed het Broeck heeft de status van culturele ANBI.

Donateurs van  een culturele ANBI hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.

Beleidsplan Stichting Landgoed Het Broeck:

Beleidsplan 2017

Jaarstukken 2017:

Het bestuur heeft de jaarcijfers 2017 vastgesteld. De activiteiten zijn opgestart vanaf 20 december 2017. Om die reden is er geen overzicht van activiteiten toegevoegd.

rapporteringscijfers 201_20180608083428