ANBI status

Stichting Landgoed het Broeck heeft de status van culturele ANBI.

Donateurs van  een culturele ANBI hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.

Beleidsplan Stichting Landgoed Het Broeck:

Beleidsplan 2017

Jaarstukken 2018:

Het bestuur heeft de jaarcijfers 2018 vastgesteld.

rapportering 2018_20190612085515rapporteringscijfers 201_20180608083428