Organisatie & bestuur

Stichting Landgoed Het Broeck wordt bestuurd door het stichtingsbestuur, bestaande uit:

De heer Ad van Beurden

Voorzitter
voorzitter@landgoedhetbroeck.nl

Vacature

Penningmeester/Secretaris

De heer Gerard van Beurden

Lid

Gezien de stichtingsvorm is er geen sprake van uitkeringen aan bestuursleden. Zij kunnen enkel aanspraak maken op het recht van vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Missie

Stichting Landgoed Het Broeck heeft als doel het behoud van het landgoed met het rijtuigmuseum “De Koetserij”, het theater, theeschenkerij “De Mandarijn” en de beelden- en siertuinen, zodat het een ontmoetingsplaats kan zijn voor bezoekers, kunstenaars en musici.

Visie

Stichting Landgoed Het Broeck wil voor de toekomst het landgoed behouden, zodat de bezoekers kunnen genieten van de historie en cultuur, kunst en natuur. Bij “Landgoed Het Broeck” zijn de verschillende functies van de locatie met elkaar verweven.

  • Stichting Landgoed Het Broeck draagt zorg voor het behoud en de kwaliteit van de opgestelde rijtuigen in “De Koetserij” en biedt de bezoeker de gelegenheid deze te bezichtigen;
  • Beeldend kunstenaars en musici worden geïnspireerd door de omgeving, ontmoeten elkaar, maken kennis met bezoekers. Er vindt uitwisseling van ervaringen plaats op het gebied van kunst en muziek.
  • De beelden- en siertuinen worden opengesteld voor bezoekers, waar zij in alle rust zich vrij kunnen begeven.